Onze Algemene Voorwaarden

Consumenten

geldig per 23-03-2022

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in november 2020 en zijn in werking getreden op 1 september 2021. Opleidingen 2000 hanteert deze voorwaarden voor overeenkomsten vanaf 23 maart 2022.

Zakelijke markt

geldig per 23-03-2022

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden B2B voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Opleidingen 2000 hanteert deze voorwaarden voor overeenkomsten vanaf 23 maart 2022.

Vorige algemene voorwaarden
geldig tot en met 22-03-2022

Is jouw opleidingsovereenkomst afgesloten vóór 23 maart 2022, dan vind je hier de voorwaarden die op het moment van jouw aanmelding van kracht waren en daarom van toepassing zijn op jouw overeenkomst.
Deze voorwaarden gelden zowel voor consumenten als de zakelijke markt.
Opleidingen 2000 hanteerde deze voorwaarden tot en met 22 maart 2022