Hoe zit dat nu precies met de nationale en internationale erkenningen van 

Fitnesstrainers en Personal Trainers ?

Bekijk overzicht


Bekijk de video

Brancheorganisatie NLactief en Tim Schoormans, directeur van Opleidingen 2000 leggen in de video uit wat de erkenning van een diploma in Nederland inhoudt.

Erkenning van Fitnesstrainers en Personal Trainers in Nederland

De fitnessopleidingen van Opleidingen 2000 worden afgesloten met examens van de brancheorganisatie Fit!vak / NL ACTIEF. Deze brancheorganisatie wordt door het ministerie van VWS gezien als de enige erkende brancheorganisatie in de fitnessbranche.
Wat de KNVB is voor voetbal, wat de KNAU is voor de atletiek, dat is NLactief voor de fitnessbranche.
NLactief heeft meer dan 1000 aangesloten sportscholen die ook erkenning en kwaliteit belangrijk vinden.

Dit zijn daarom de enige officieel erkende branchediploma's in Nederland.


Hiernaast zijn er ook nog de voltijd MBO-opleidingen CIOS, ROC Sport & Bewegen waar men een door het ministerie van OC&W erkend diploma kan behalen. Veel van deze MBO-opleidingen kiezen er voor om naast hun eigen examen, ook het Fit!vak / NL ACTIEF examen te laten afnemen, zodat hun leerlingen ook het NLactief diploma krijgen. Dit is voor hen een waardevolle aanvulling in de fitnessbranche.


Deze opleidingen zijn gewaardeerd in niveaus.

Een Fitnesstrainer zit op niveau 3, een Personal Trainer op niveau 4.

In Nederland heeft Fit!vak / NL ACTIEF een apart register opgesteld waarin alleen trainers met op deze niveaus behaalde diploma's zich kunnen registreren. Dit register heet FITNED.NL


Daarbij wordt voor erkenning in Nederland vaak niet geaccepteerd dat de opleider ook zelf alle examens opstelt en uitvoert zonder invloed van een onafhankelijke partij. Iets dat bij veel opleidingen helaas vaak wel gebeurt. Dat wil niet zeggen dat dergelijke opleidingen inhoudelijk slecht zouden zijn, maar er is simpelweg geen controle op en daarmee is de kwaliteit niet meer geborgd.


De examens bij Opleidingen 2000 worden afgenomen door Fit!vak / NL ACTIEF examinatoren die niet voor Opleidingen 2000 mogen werken. De examinering door NLactief staat onder toezicht van het ministerie van VWS.

Het verschil van het Nederlands FITNED register en het Europees EREPS register

Om het verschil tussen het FITNED register en het EREPS register te begrijpen moet je eerst een onderscheid maken tussen ERKENNING en REGISTRATIE.


ERKENNING

Bij erkenning gaat het er om door WIE er erkenning wordt gegeven.
Voor opleidingen is erkenning door de brancheorganisatie en de overheid de belangrijkste erkenning.

Dat geeft je de beste kansen op de arbeidsmarkt (de branche) en geeft je toegang tot alle vervolgopleidingen (onderwijs en overheid).

Voor de fitnessbranche is NLactief de brancheorganisatie en zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs de betreffende ministeries.

Om in Nederland erkend te zijn heb je dus een diploma nodig dat erkend wordt door deze instanties.


REGISTRATIE

Iedereen die een register wil opstellen, mag dat doen.

De beheerder van het register bepaalt daar voor zelf de regels.
Daar zijn geen richtlijnen voor vastgelegd. Als je wilt weten hoeveel 'waarde' een register heeft, dan moet je kijken naar hoe hoog de toelatingseisen zijn en door welke instanties het register eventueel als maatstaf gezien wordt.
Een register is dus niet automatisch een erkenning.


WAT ZIJN NLACTIEF EN FITNED?

NL Actief is de branchevereniging van de erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland.

Bij NL Actief zijn zo’n 1000 locaties met in totaal 3 miljoen fitnessconsumenten aangesloten.
Om meer duidelijkheid te krijgen in de kwaliteit en opleidingsniveau van fitnesstrainers, personal trainers en groepslesdocenten heeft NLactief het online, openbaar register FITNED opgesteld. Iedereen met een Nederlands erkend diploma kan zich hierin registreren en daarmee aantonen dat men te maken heeft met een fitnessprofessional.

WAT ZIJN EUROPE ACTIVE EN EREPS? 

Europe Active is een organisatie die graag de fitnessbranche in Europa wil verenigen.

Het is geen landelijke brancheorganisatie en heeft geen zeggenschap in een specifiek land.

Het doel van Europe Active is om landen met een brancheorganisatie (zoals NLactief in Nederland) samen te laten werken met brancheorganisaties uit andere landen. En om landen waar geen brancheorganisatie is te helpen met verenigen of om alsnog een brancheorganisatie te vormen in dat land. Europe Active (EREPS) heeft in Nederland geen erkenning.
De landen waar Europe Active erkenning heeft vind je hier > 


DE VERSCHILLEN TUSSEN FITNED EN EREPS

Met een NLactief diploma kun je in het FITNED register en ook in het EREPS register.

De toelating in het Nederlandse FITNED register is namelijk strenger dan die van EREPS.

Dat is ook begrijpelijk aangezien Nederland in Europa sterk voorop loopt in fitness en onderwijs als je dit vergelijkt met veel andere Europese landen.

- FITNED is van de Nederlandse brancheorganisatie NLactief. EREPS is van Europe Active in Brussel.

- FITNED laat alleen erkende diploma's toe in het register. EREPS laat ook niet erkende diploma's toe.

- FITNED heeft als eis dat examens onafhankelijk (dus niet door de opleider zelf) worden afgenomen. Bij EREPS mogen de examens worden afgenomen door de opleider zelf en mogen de opleiders zelf het diploma uitreiken. 

- Bij FITNED wordt kwaliteit geborgd door onafhankelijke toetsing en keuring van de opleiders en de examens. Bij EREPS kan in principe iedere fitnessopleider zichzelf aansluiten.

- Het FITNED register is gratis (non-profit), het EREPS register heeft een verdienmodel en daarmee jaarlijkse kosten.

- Iedereen met een diploma van de landelijke brancheorganisatie kan zich ook registreren in het EREPS register.


WANNEER SCHRIJF JE JE IN BIJ FITNED?

Als je een Nederlands erkend diploma hebt en dit online kenbaar wilt maken.
Ook mag jij als trainer of je werkgever daarna zelf het logo van NLactief gebruiken om aan te tonen dat je een professional bent.


WANNEER SCHRIJF JE JE IN BIJ EREPS?
In sommige Europese landen is geen brancheorganisatie. Dan kun je met registratie in EREPS toch aantonen dat je een opleiding hebt gevolgd. Of je dan in een ander land erkend wordt, hangt af van de specifieke regels in dat land. EREPS registratie is dus geen garantie dat je in heel Europa erkend wordt. In Nederland moet je bijvoorbeeld een Nederlands erkend diploma hebben en is alleen registratie in het EREPS register niet voldoende. Landen waar een EREPS erkenning kan helpen vind je hier >
Als je naar een ander Europees land wilt gaan om te gaan werken als trainer en je hebt een NLactief diploma, dan kun je je registreren in EREPS zodat jouw NLactief diploma vergeleken kan worden met de diploma's van het land waar je naar toe zou willen.

Overzicht erkenning en registratie

Opleidingen met NLactief diploma

 • Erkenning in Nederland
 • Erkenning brancheorganisatie NLactief
 • Erkenning overheid
 • Erkenning Europe Active (EREPS)
 • Gratis registratie
 • Toegang erkende vervolgopleidingen
 • Onafhankelijke examens
 • Indeling in opleidingsniveau in NL
 • Indeling in opleidingsniveau in EU
 • Registratie in FITNED
 • Registratie in EREPS

Opleidingen met CIOS of ROC diploma en NLactief examens

 • Erkenning in Nederland
 • Erkenning NL brancheorganisatie NLactief
 • Erkenning overheid
 • Erkenning Europe Active (EREPS) 
 • Gratis registratie
 • Toegang erkende vervolgopleidingen
 • Onafhankelijke examens
 • Indeling in opleidingsniveau in NL
 • Indeling in opleidingsniveau in EU
 • Registratie in FITNED
 • Registratie in EREPS

Opleidingen met alleen EREPS registratie

 1. Erkenning in Nederland
 2. Erkenning brancheorganisatie NLactief
 3. Erkenning overheid
 4. Gratis registratie
 5. Toegang erkende vervolgopleidingen
 6. Onafhankelijke examens
 7. Indeling in opleidingsniveau in NL
 8. Registratie in FITNED
 • Erkenning Europe Active
 • Indeling in opleidingsniveau in EU
 • Registratie in EREPS

Erkenning van Fitnesstrainers en Personal Trainers in het buitenland

Internationaal erkend betekent simpelweg dat de opleiding in minimaal 2 landen bij ‘een instantie’ erkend is.

Bij sommige opleidingen ontvangen je een zogenaamd Internationaal erkend diploma.
De vraag is dan altijd in welke landen en bij welke instantie(s).

Veel internationale diploma's zijn bijvoorbeeld in Nederland niet erkend. Dat heeft onder andere te maken met het Nederlandse onderwijsstelsel en onze fitnessbranche die beide in verhouding tot veel andere landen een hogere standaard hebben.


Of een opleiding in een bepaald land erkend is, hangt helemaal af van de specifieke wetgeving, overheid en brancheorganisatie in dat land. Als het om erkenning gaat zijn overheid en officiële brancheorganisaties het meest belangrijk.


Het is redelijk gebruikelijk dat als een diploma in een bepaald land rijkserkenning heeft, of erkend is door de door het rijk aangewezen brancheorganisatie, dat dit diploma in een ander land goed op niveau in te schatten is. Hier voor wordt in Europa het European Qualification Framework (EQF) als meetlat gebruikt. In Nederland kennen we daarnaast het NLQF dat duidelijkheid geeft over de verhouding van de diploma's ten opzichte van het EQF.Men gaat in dat land je diploma zeg maar herwaarderen zoals men dat noemt. Om zo’n herwaardering aan te vragen moet een diploma vooral duidelijk zijn over wat er wel en niet behandeld en getoetst is. Dit moet vastgelegd zijn. Diploma’s van individuele instituten of andere zelfregulerende instanties met eigen examens en diploma's vallen daar meestal niet onder. Deze worden in het eigen land niet extern getoetst en zijn dus ook niet te waarderen. Dat wil niet zeggen dat ze slecht zijn. Het kan alleen geen waardering van een bepaald niveau krijgen.


Het Nederlandse Fit!vak / NL ACTIEF diploma heeft in de meeste andere landen ook erkenning. Dus kun je het diploma zien als internationaal erkend. Welke waarde het diploma exact in een ander land heeft, heeft vooral met het opleidingsniveau in dat land te maken in verhouding tot Nederland. Soms staat het hoog aangeschreven, soms wat minder hoog. En er kunnen per land specifieke eisen gesteld worden aan diploma's en het land van herkomst.

Internationaal erkend betekent dus niet dat een diploma automatisch in ieder land erkend is. Dat verschilt per diploma en per land.

Wat zegt de branche zelf over erkenning en NLactief ?