arrow_drop_up arrow_drop_down

Hoe zit dat nu precies met de nationale en internationale erkenningen van 

Fitnesstrainers en Personal Trainers ?

Lees er alles over!

Erkenning van Fitnesstrainers en Personal Trainers in Nederland

De fitnessopleidingen van Opleidingen 2000 worden afgesloten met examens van de brancheorganisatie Fit!vak / NL ACTIEF. Deze brancheorganisatie wordt door het ministerie van VWS gezien als de enige erkende brancheorganisatie in de fitnessbranche.

Dit zijn daarom de enige officieel erkende branchediploma's in Nederland.


Hiernaast zijn er ook nog de voltijd MBO-opleidingen CIOS, ROC Sport & Bewegen waar men een door het ministerie van OC&W erkend diploma kan behalen. Veel van deze MBO-opleidingen kiezen er voor om naast hun eigen examen, ook het Fit!vak / NL ACTIEF examen te laten afnemen, zodat hun leerlingen ook dat diploma krijgen. Dit is voor hen een waardevolle aanvulling in de fitnessbranche.


Deze opleidingen zijn gewaardeerd in niveaus.

Een Fitnesstrainer zit op niveau 3, een Personal Trainer op niveau 4.

In Nederland heeft Fit!vak / NL ACTIEF een apart register opgesteld waarin alleen trainers met op deze niveaus behaalde diploma's zich kunnen registreren. Dit register heet FITNED.NL


Daarbij wordt voor erkenning in Nederland vaak niet geaccepteerd dat de opleider ook zelf alle examens opstelt en uitvoert zonder invloed van een onafhankelijke partij. Iets dat bij veel opleidingen helaas vaak wel gebeurt. Dat wil niet zeggen dat dergelijke opleidingen inhoudelijk slecht zouden zijn, maar er is simpelweg geen controle op en daarmee is de kwaliteit niet meer geborgd.


De examens bij Opleidingen 2000 worden afgenomen door Fit!vak / NL ACTIEF examinatoren die niet voor Opleidingen 2000 mogen werken en staan onder toezicht van het ministerie van VWS.

Bekijk al onze 

Fit!vak / NL ACTIEF opleidingen

Erkenning van Fitnesstrainers en Personal Trainers in het buitenland

Internationaal erkend betekent simpelweg dat de opleiding in minimaal 2 landen bij ‘een instantie’ erkend is. Dit kun je als opleider dus nogal snel roepen en klinkt erg professioneel. De vraag is dan altijd in welke landen en bij welke instantie(s).

Veel internationale diploma's zijn bijvoorbeeld in Nederland niet erkend. Dat heeft onder andere te maken met het Nederlandse onderwijsstelsel en onze fitnessbranche die beide in verhouding tot veel andere landen een hogere standaard hebben.


Of een opleiding in een bepaald land erkend is, hangt helemaal af van de specifieke wetgeving, overheid en brancheorganisatie in dat land. Als het om erkenning gaat zijn overheid en officiële brancheorganisaties het meest belangrijk.


Het is redelijk gebruikelijk dat als een diploma in een bepaald land rijkserkenning heeft, of erkend is door de door het rijk aangewezen brancheorganisatie, dat dit diploma in een ander land goed op niveau in te schatten is. Hier voor wordt in Europa het European Qualification Framework (EQF) als meetlat gebruikt. In Nederland kennen we daarnaast het NLQF dat duidelijkheid geeft over de verhouding van de diploma's ten opzichte van het EQF.Men gaat in dat land je diploma zeg maar herwaarderen zoals men dat noemt. Om zo’n herwaardering aan te vragen moet een diploma vooral duidelijk zijn over wat er wel en niet behandeld en getoetst is. Dit moet vastgelegd zijn. Diploma’s van individuele instituten of andere zelfregulerende instanties met eigen examens en diploma's vallen daar meestal niet onder. Deze worden in het eigen land niet extern getoetst en zijn dus ook niet te waarderen. Dat wil niet zeggen dat ze slecht zijn. Het kan alleen geen waardering van een bepaald niveau krijgen.


Het Nederlandse Fit!vak / NL ACTIEF diploma heeft in de meeste andere landen ook erkenning. Dus kun je het diploma zien als internationaal erkend. Welke waarde het diploma exact in een ander land heeft, heeft vooral met het opleidingsniveau in dat land te maken in verhouding tot Nederland. Soms staat het hoog aangeschreven, soms wat minder hoog. En er kunnen per land specifieke eisen gesteld worden aan diploma's en het land van herkomst.

Internationaal erkend betekent dus niet dat een diploma automatisch in ieder land erkend is. Dat verschilt per diploma en per land.

Diploma met Branche- en Rijkserkenning

Met een Fit!vak / NL ACTIEF diploma heb je het Nederlandse diploma met branche-erkenning en rijkserkenning en het diploma staat in vrijwel alle andere Europese landen goed aangeschreven. Het geeft je de beste kansen als professioneel trainer. Maak een goede keuze uit de erkende Fit!vak / NL ACTIEF opleidingen.