HET CORONAVIRUS

Binnen ons opleidingsinstituut hanteren wij de richtlijnen die door het RIVM worden aangereikt.

Deze zijn aan verandering onderhevig. Deze pagina wordt daarom steeds aangepast.

Bekijk coronaproof opleidingen

Heb je vragen of twijfels over onze lesdagen?

Neem dan hier contact met ons op voor advies.


Heb je specifieke vragen over het coronavirus?
Kijk dan op deze pagina van het RIVM waarin de meest gestelde vragen duidelijk worden beantwoord.

Wij hebben vooraf voorbereidingen getroffen.

Door de opzet van een professioneel online opleidingsprogramma kunnen vrijwel alle lessen doorgaan zoals gepland.

HET CORONAVIRUS EN THEORIELESSEN

Alle opleidingen gaan qua lesdagen door zoals gepland. Ook als Nederland helemaal op slot gaat.

 • Wij zijn volledig voorbereid op de situatie dat scholen en opleidingslocaties volledig sluiten. Dat is nu voor de meeste locaties al het geval.
 • Theorielessen zullen online plaatsvinden via ons professioneel opleidingsplatform waar iedereen de lessen live kan volgen.
  Dit zijn live lessen waarbij je de docent hoort en de docent en de presentatie ziet.
  Ook kun je tijdens de lessen vragen stellen en worden deze behandeld tijdens de les.
 • Deze lessen zijn te volgen op pc, telefoon, tablet en op ieder besturingssysteem.
 • Het systeem is voor de cursist super simpel. Je meld je aan met je naam en emailadres. Gaat naar de link die je ontvangt en je bent er helemaal klaar voor. Je hoeft niets te downloaden of te installeren. Instructies krijg je per mail.
 • Deze online lessen worden uitgevoerd op de dagen en tijden van de oorspronkelijk lesdagen.
 • De lessen worden ook opgenomen, kunnen de dagen daarna terug gekeken worden en cursisten ontvangen de presentaties.
 • Cursisten die de lessen bij een andere groep later in het jaar nog een keer in levende lijven willen volgen, mogen dat kosteloos.

Per opleiding word je als cursist op de hoogte gebracht hoe de les uitgevoerd zal worden.

HET CORONAVIRUS EN PRAKTIJKLESSEN

Alle opleidingen gaan qua lesdagen door zoals gepland. Ook als Nederland helemaal op slot gaat.

 • Opleidingen met praktijk bevatten ook altijd theorie. De theorie kan online gegeven worden, de praktijk niet.
 • De planning van de lesdagen zal zo worden aangepast dat de eerstkomende lessen alleen theorie zullen bevatten en dus voorlopig online kunnen plaatsvinden.
 • Praktijklessen komen daarom verderop in de planning te liggen, waardoor deze mogelijk alsnog plaats kunnen gaan vinden binnen de geplande lesdagen.
 • Als praktijk over een periode alsnog verder verplaatst zou moeten worden, dan wordt dit duidelijk gecommuniceerd en zullen wij verschillende opties aanbieden om uiteindelijk iedereen aan de praktijklessen te kunnen laten deelnemen.

Per opleiding word je als cursist op de hoogte gebracht hoe de les uitgevoerd zal worden.

HET CORONAVIRUS EN EXAMENS

Alle examens gaan mogelijk door zoals gepland. Tenzij reizen of samenzijn in Nederland niet meer mogelijk is.

 • Dit standpunt kan wijzigen omdat examens niet standaard onder onderwijs vallen. Wij zijn hierover in gesprek met de desbetreffende branche- en examenorganisaties. Bij doorgang zal dit als volgt gebeuren:
 • Theorie-examens zullen worden afgenomen op kleinschalige locaties waar cursisten voldoende gescheiden van elkaar examen zullen kunnen doen.
 • Op de examenlocaties worden alle strenge hygiëneregels van het RIVM worden gehanteerd.
 • Kandidaten die ziekteverschijnselen hebben en kandidaten die uit persoonlijke keuze geen examen willen doen, mogen dit vanzelfsprekend kosteloos verzetten naar een latere examendatum. Hiervoor geldt geen termijn en kan tot het moment van examen nog worden afgezegd.
 • Praktijkexamens voor fitness zullen plaats kunnen vinden op het moment dat de sportscholen in Nederland ook weer open zijn.

Per examen word je als kandidaat op de hoogte gebracht hoe de les uitgevoerd zal worden.

HYGIENE RICHTLIJNEN TIJDENS OPLEIDINGEN EN EXAMENS

HYGIENEREGEL HANDEN SCHUDDEN

We schudden geen handen. Dus ook helaas niet tussen docent en cursisten op de eerste lesdag waarbij we elkaar leren kennen.

HYGIENEREGEL HOESTEN EN NIEZEN

Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken.

HYGIENEREGEL HANDEN WASSEN

Voor binnenkomst in de cursusruimte en bij aanvang van een pauzemoment in de horeca de handen goed wassen. Minimaal 20 seconden met zeep en geen gezamenlijke handdoek gebruiken. Gebruik papieren handdoekjes of eventueel toiletpapier.

Draai de kraan dicht met het papier. Op de locaties zijn deze mogelijkheden geregeld.

GROEPSGROOTTES, KLASOPSTELLING EN LOCATIES

Onze groepsgroottes zijn beperkt en gemiddeld tussen de 10-20 personen.
Dit valt niet onder de noemer van colleges of evenementen.

Er wordt gebruik gemaakt van een verspreide opstelling van tafels en stoelen.
Opleidingen op locaties waar sprake is van veel bezoekers zullen worden verplaatst naar meer kleinschalige locaties en pauzes worden in de cursusruimtes gehouden om contact met andere bezoekers zo veel mogelijk te mijden.

LES NIET VOLGEN BIJ SYMPTOMEN EN INHALEN/VERVANGEN

We hanteren voor alle locaties de strengere richtlijnen. Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts kun je de les niet volgen. Ook als je geen koorts hebt en geen contact hebt gehad met mogelijke coronapatiënten, maar wel de verkoudheidsklachten of hoesten verzoeken wij je de les niet te volgen.
Wanneer je een les mist, dan kun je deze inhalen bij een andere cursusgroep. Je krijgt de presentatie van de les, de inhoud staat compleet verwerkt in het cursusmateriaal en je mag ook altijd examen doen als je een les of meerdere lessen gemist hebt. Mocht je meerdere lessen missen, dan mag je ook de opleiding bij een volgende groep opnieuw volgen. Hieraan worden nooit extra kosten verbonden en dit is al een standaard beleid binnen Opleidingen 2000.
Voor de meeste opleidingen bieden wij online opties om de les op afstand te kunnen volgen als je ziekteverschijnselen hebt of wanneer de lesuitvoering op locatie helemaal niet mogelijk is.

BIJ SPORT PRAKTIJKDAGEN

Bij de opleidingen waar sprake is van praktische sportlessen gaan ook deze lessen door en gelden de bovenstaande regels. Hieraan toegevoegd wordt dat bij gebruik van (sport)toestellen en materialen na ieder gebruik deze schoongemaakt dienen te worden (denk aan display en handgrepen). Hier voor zullen op de locatie de benodigde middelen aanwezig zijn.