Beweegtekort bij Ouderen in Zorginstellingen: Een Groeiend Probleem

Beweegtekort bij Ouderen in Zorginstellingen: Een Groeiend Probleem

Beweegtekort bij Ouderen in Zorginstellingen: Een Groeiend Probleem

Seniorensport: Het belang van bewegen voor ouderen in zorginstellingen

Bron: www.allesoversport.nl

Het is een zorgwekkende realiteit: ouderen die in zorginstellingen verblijven, bewegen veel te weinig gedurende de dag. In vergelijking met hun leeftijdsgenoten die nog thuis wonen, spenderen zij het merendeel van hun tijd zittend. Dit gebrek aan beweging heeft aanzienlijke gevolgen voor hun gezondheid en levenskwaliteit. In dit artikel gaan we dieper in op de impact van beweging op ouderen en hoe beweegmomenten kunnen worden geïntegreerd om hen in beweging te brengen.

Beweegtekort in Zorginstellingen

Het aantal 65-plussers in Nederland groeit gestaag, wat resulteert in een grotere vraag naar passende zorg. Deze trend brengt echter een uitdaging met zich mee: ouderen in zorginstellingen bewegen aanzienlijk minder dan hun leeftijdsgenoten die nog zelfstandig thuis wonen. Studies tonen aan dat meer dan 90% van de ouderen in zorginstellingen lichamelijk inactief is, met ernstige gevolgen voor hun gezondheid, waaronder hart- en vaatziekten, osteoporose, cognitieve achteruitgang, valincidenten, depressie en vroegtijdig overlijden.

De Voordelen van Beweging

Beweging biedt een scala aan voordelen voor ouderen, waaronder een groter uithoudingsvermogen, verbeterde coördinatie, versterkte spieren, betere slaapkwaliteit, verhoogde kwaliteit van leven, behoud van hersenfuncties en ondersteuning bij dagelijkse activiteiten. Het is van vitaal belang om bewustwording te creëren over de cruciale rol die beweging speelt in het welzijn van ouderen in zorginstellingen.

Beweegmomenten gedurende de Dag

Hoewel de beweegrichtlijnen een uitdagend doel stellen voor ouderen in zorginstellingen, kunnen kleine en frequente beweegmomenten een significant verschil maken. Door eenvoudige activiteiten zoals wandelen, zitgymnastiek, dansen en tuinieren te integreren, kan de totale hoeveelheid beweging gedurende de dag aanzienlijk worden verhoogd. Het is ook belangrijk om de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) te stimuleren, zoals wassen, afdrogen en eten opscheppen, omdat deze taken ook als beweging kunnen worden beschouwd.

Kauwen als Vorm van Beweging

Een aspect van beweging dat vaak over het hoofd wordt gezien, is kauwen. Onderzoek toont aan dat kauwen gunstig is voor het geheugen en de stemming van ouderen. Goede mondzorg is hierbij cruciaal, vooral voor ouderen met dementie, aangezien zij mogelijk moeite hebben met kauwen als gevolg van gebitsproblemen.

Conclusie

Het is van essentieel belang dat ouderen in zorginstellingen worden aangemoedigd om actief te blijven en te genieten van de vele voordelen van beweging. Door bewustwording te creëren, beweegmomenten te integreren en de algemene dagelijkse levensverrichtingen te ondersteunen, kunnen we bijdragen aan een gezondere en gelukkigere levensstijl voor ouderen in zorginstellingen.

Speciaal voor dit groeiend probleem heeft Opleidingen 2000 een opleiding ontwikkeld die bijdraagt aan het oplossen van dit probleem. Wij bieden namelijk de opleiding Bewegingsdeskundige Seniorensport aan om beweging onder senioren te stimuleren.

Meer informatie over deze opleiding vind je op deze opleidingspagina: https://opleidingen2000.nl/bewegingsdeskundigeseniorensport/

Over de schrijver
Reactie plaatsen