De slaapcoach is in opmars!

Specialiseer jezelf als Personal Trainer, Leefstijlcoach of Voedingsdeskundige verder tot Slaapcoach! 

Slaaponderzoek Hersenstichting: de noodzaak voor een goede nachtrust wordt nog te veel onderschat als onderdeel van een gezonde leefstijl.

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Het domein Gezonde Hersenen richt zich op de preventie van hersenaandoeningen door het beïnvloeden van leefstijlfactoren die hiermee samenhangen. Gezonde hersenen zijn immers niet vanzelfsprekend. Daar moet je wel wat voor doen.

Goed slapen is belangrijk; niet alleen voor het cognitief functioneren, maar ook voor het voorkomen van gezondheidsschade door slecht slapen. Chronisch slecht slapen vergroot namelijk het risico op neuropsychiatrische aandoeningen zoals angststoornissen, depressie en dementie, en op lichamelijke aandoeningen zoals obesitas, hart- en vaatziekten en type 2 diabetes. Op dit moment wordt slaap nog vaak over het hoofd gezien als onderdeel van een gezonde leefstijl, terwijl dit juist zo essentieel is.

Om slaap op de kaart te zetten is het van belang dat de noodzaak van een goede slaap bij iedereen bekend is net zoals de voorwaarden voor een goede slaap. Daarnaast is het belangrijk om inzicht te hebben in hoe het ervoor staat wat betreft slaap in Nederland. Er is tot nu toe geen grootschalig bevolkingsonderzoek geweest naar de slaapgewoontes en kwaliteit van Nederlanders, waardoor er allerlei verschillende cijfers over slaap de ronde doen. De Hersenstichting heeft daarom in 2017 de opdracht gegeven om een systematisch literatuuronderzoek te doen, zodat we eenduidige cijfers hebben en inzicht hebben in waar de problemen zich voor doen en bij welke doelgroepen extra voorlichting en communicatie opportuun is om gezondheidswinst te verkrijgen. In totaal zijn er onder leiding van de professoren Henning Tiemeier (Erasmus MC) en Eus van Someren (Nederlands Herseninstituut) gegevens verzameld van maar liefst 135.519 mensen uit 34 bevolkingsonderzoeken van de afgelopen 25 jaar wat zeer uniek is.

Resultaten:

1. Van alle Nederlanders slaapt 90% binnen de aanbevolen duur. 

Het feit dat Nederlanders over het algemeen lang genoeg slapen, betekent niet automatisch dat we goede slapers zijn. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat er een grote groep is die slaapklachten heeft of last heeft van symptomen van slapeloosheid (Insomnie). Dus het is niet zo dat als je maar lang genoeg slaapt, je gelijk ook een goede nachtrust hebt.

2. Symptomen van slapeloosheid zijn vaker aanwezig bij vrouwen.

Drie symptomen van slapelooosheid zijn:

1. Moeite met in slaap komen: moeite om aan het begin van de nacht in slaap te vallen.

2. Moeite met doorslapen: ‘s nachts wakker worden en maar moeilijk weer in slaap kunnen vallen.

3. Vroeg wakker worden: vanzelf vroeger wakker worden dan gewenst. Er is sprake van slapeloosheid als deze symptomen minimaal drie keer per week voorkomen, dit minimaal drie maanden duurt, men er overdag last van ondervindt en het niet door verstorende slaapomstandigheden komt.

• Moeite met in slaap komen: 

- Vrouwen komen veel moeilijker in slaap dan mannen, dit verschil begint al in de groep pubers 14-17 jaar.

- Naarmate mensen ouder worden, worden de verschillen groter. Meer dan een kwart van de vrouwen 18-25 heeft moeite in slaap te komen. Ook 1 op de vijf mannen in die leeftijdsgroep.

- In slaap komen is voor 20 procent van de vrouwen van 65 plus een probleem, tegen ‘slechts’ 8 procent van de mannen.

• Moeite met doorslapen: 

- Pubers (leeftijd 14-17 jaar) vallen erg moeilijk weer in slaap als ze ’s nachts zijn wakker geworden. Ook hier hebben vrouwen (28%) meer problemen dan mannen (19,3%), trend is gelijk aan in slaap vallen.

- Maar liefst een kwart van de vrouwen 65+ valt moeilijk weer in slaap na nachtelijk wakker worden.

• Vroeg wakker worden: 

- Opvallend hier is dat het totaal bij alle volwassenen hoger ligt dan de andere symptomen. Ruim 1 op de vijf Nederlanders tussen 41 en 65 wordt te vroeg wakker.

- Bij 65 plussers loopt dit op richting een kwart.

3. Zowel mensen die korter als langer slapen dan gemiddeld, geven aan meer symptomen te hebben van slapeloosheid.

Klachten van slapeloosheid komen veel vaker voor bij mensen die korter slapen dan 7 uur of langer slapen dan 9 uur. Deze mensen slapen korter of langer dan de aanbevolen duur. Dit laat zien dat slaapduur een factor is bij (het ervaren van) slapeloosheidsklachten. Maar langer is niet beter. Een kortere slaapduur blijkt wel degelijk een relatie te hebben met slapeloosheidsklachten.

4. Vrouwen ervaren meer slaapklachten dan mannen.

- Niet goed uitgerust wakker worden = meer dan 2 keer per week niet uitgerust voelen wanneer je ‘s morgens wakker wordt.

- Slaperigheid = meer dan 2 keer per week je overdag slaperig voelen.

- Gebruik van slaapmedicatie = minimaal 1 keer per week gebruik van zowel voorgeschreven medicatie als vrij verkrijgbare slaapmedicatie.

Niet goed uitgerust wakker worden: Bijna de helft van alle pubers 14-17 jaar voelt zich niet goed uitgerust ’s morgens (bij vrouwen zelfs meer dan de helft).

• Slaapmedicatie: Bij 65 plussers zie je het hoogste gebruik van slaapmedicatie (ongeveer 1 op de 8) en bij vrouwen zelfs 17,5%.

5. De afgelopen 25 jaar zijn volwassenen even lang blijven slapen

De stabiele trend in slaapduur laat zien dat de opkomst van televisies en social media gebruik in de slaapkamer niet heeft geleid tot veranderingen in slaapduur. Wel zouden deze ontwikkelingen de kwaliteit van onze slaap kunnen beïnvloeden.

OPLEIDING SLAAPCOACH VAN OPLEIDINGEN 2000

Slapeloosheid en andere slaapproblemen worden door Nederlanders nog steeds te veel onderschat. Slapen is wel steeds meer een hot topic,  maar er wordt te snel gegrepen naar slaapmedicatie ipv slaapproblemen op te lossen voor de lange termijn. Slapen is een belangrijk onderdeel van je leefstijl en daarmee voor leefstijlcoaches, personal trainers en gewichtsconsulenten een heel belangrijk specialisme. De slaapcoach is in opmars en Opleidingen 2000 ziet de vraag naar slaapcoaches ook toenemen. Wil jij ook wetenschappelijke informatie krijgen over slapen en alles weten over slaap en slaapproblemen om je klanten nog beter te kunnen coachen door het geven van leefstijladviezen wat zal resulteren in een gezonde nachtrust & meer vitaal leven?

Bekijk dan zeker even de opleidingspagina van de Slaapcoach opleiding of vraag de folder aan: https://opleidingen2000.nl/slaapcoach


Over de schrijver
Reactie plaatsen