Wat zijn de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad? En wat is de focus van 2020?
09 januari 2020 

Wat zijn de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad? En wat is de focus van 2020?

Richtlijnen goede voeding Gezondheidsraad

Wil jij mensen adviseren bij het verbeteren van hun voedingspatroon en het bereiken van een gezond gewicht waarbij de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad centraal staan? Waarbij je dus alleen voedingsadviezen leert geven die wetenschappelijk zijn onderbouwd? Bekijk dan hier onze opleiding tot Voedingsspecialist / BGN Gewichtsconsulent.

De BGN-gewichtsconsulenten adviseren bij het verbeteren van je voedingspatroon en het bereiken van een gezond gewicht. Ze volgen hierbij de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. Dit betekent dat ze alleen voedingsadviezen geven die wetenschappelijk zijn onderbouwd. BGN staat voor Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland en telt inmiddels ruim 2000 leden door heel Nederland. Ook in onze voedingsopleidingen zijn deze richtlijnen de basis van de opleiding.

De kern van het advies Richtlijnen goede voeding 2015, dat de Gezondheidsraad op 4 november 2015 heeft aangeboden aan de minister van VWS en de staatssecretaris van EZ, zijn de volgende punten:

 • Een verschuiving in de richting van een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon is bevorderlijk voor de gezondheid.
 • Ook vermindering van de consumptie van suikerhoudende dranken is van belang. Goede alternatieven zijn thee en gefilterde koffie zonder suiker en ook water.

Het advies in het kort

In dit advies zet de Gezondheidsraad op een rij welke voedingsmiddelen en -patronen leiden tot gezondheidswinst. Daartoe heeft de raad de wetenschappelijke kennis over de relatie tussen voeding en chronische ziekten systematisch beoordeeld. Op basis hiervan zijn de nieuwe Richtlijnen goede voeding geformuleerd:

 • Eet volgens een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon conform de onderstaande richtlijnen.
 • Eet dagelijks ten minste 200 gram groente en ten minste 200 gram fruit.
 • Eet dagelijks ten minste 90 gram bruin brood, volkorenbrood of andere volkorenproducten.
 • Eet wekelijks peulvruchten.
 • Eet ten minste 15 gram ongezouten noten per dag.
 • Neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt.
 • Eet een keer per week vis, bij voorkeur vette vis.
 • Drink dagelijks drie koppen thee.
 • Vervang geraffineerde graanproducten door volkorenproducten.
 • Vervang boter, harde margarine en bak- en braadvetten door zachte margarine, vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige oliën.
 • Vervang ongefilterde door gefilterde koffie.
 • Beperk de consumptie van rood vlees en met name bewerkt vlees.
 • Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken.
 • Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.
 • Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag.
 • Het gebruik van voedingsstofsupplementen is niet nodig, behalve voor mensen die tot een specifieke groep behoren waarvoor een suppletieadvies geldt.

Volledige rapport Richtlijnen Goede Voeding Gezondheidsraad 2015

Hierboven staat de samenvatting van het rapport. Hier kun je het gehele rapport bekijken.

Wil jij Voedingsexpert worden?

Wil jij mensen adviseren bij het verbeteren van hun voedingspatroon en het bereiken van een gezond gewicht waarbij de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad centraal staan? Waarbij je dus alleen voedingsadviezen leert geven die wetenschappelijk zijn onderbouwd? Bekijk dan hier onze opleiding tot Voedingsspecialist / BGN Gewichtsconsulent.

Wat is de focus voor 2020?

Werkprogramma 2020 Gezondheidsraad

Aan: de coördinerend minister voor de Gezondheidsraad: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag, 17 september 2019

Dit Werkprogramma 2020 Gezondheidsraad beschrijft de adviesonderwerpen waar de Gezondheidsraad in 2020 volgens plan aan werkt of mee begint. In overleg met de departementen kunnen prioriteiten tijdens de programmaperiode nog veranderen. Ook is het mogelijk dat zich tussentijds urgente kwesties aandienen. Op de website van de raad (www.gezondheidsraad.nl) zal steeds de actuele stand van zaken worden weergegeven, met informatie over de voorgenomen oplevertermijn van adviezen.

In dit werkprogramma lezen we het volgende:

De Richtlijnen goede voeding 2015 van de Gezondheidsraad gelden voor de algemene bevolking. Voor bepaalde groepen zijn echter afzonderlijke richt- lijnen nodig. In de programmaperiode zal worden gewerkt aan voedingsadviezen voor specifieke doelgroepen: zwangere vrouwen, lacterende vrouwen en nul- tot tweejarigen. Ook zal een advies worden opgesteld over gezonde voeding bij cardiometabole aandoeningen. Verder adviseert de raad over voedingsnormen in de volle breedte.

1.Gezonde voeding: eerste duizend dagen en richtlijnen

Al vanaf de conceptie zijn er aangrijpingspunten om de gezondheid van het latere kind te bevorderen. Eén factor daarbij is gezonde voeding. Steeds duidelijker wordt dat de eerste duizend dagen in het leven, gerekend vanaf de conceptie, dan van bijzonder belang zijn. Tijdens de zwangerschap en de borstvoeding is het kind afhankelijk van wat de moeder tot zich neemt. In de daaropvolgende jaren moeten ouders het kind leren een gezond eetpatroon te ontwikkelen. De Gezondheidsraad zal de stand van wetenschap op dit gebied in kaart brengen. Op basis van deze analyse zal de raad bestaande voedingsaanbevelingen voor zwangere en lacterende vrouwen en voor nul- tot tweejarigen beoordelen en daarover in deeladviezen rapporteren.

2.Gezonde voeding bij cardiometabole aandoeningen

De Richtlijnen goede voeding gelden voor de gezonde bevolking. Steeds meer mensen hebben echter een of meer chronische aandoeningen.
De vraag is of, en zo ja welke aanpassingen van de richtlijnen nodig zijn voor een positief effect bij hun behandeling. Bij mensen met cardiometabole aandoeningen (hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en nierziekten) of een hoog risico daarop zijn er aanwijzingen dat goede voeding een gunstige invloed heeft op de gezondheid. De staatssecretaris van VWS wil weten welke voedingsadviezen hierbij van bewezen waarde zijn.

3.Periodiek vaststellen van normen voor gezonde voeding

De Gezondheidsraad gaat periodiek na of de voedingsnormen voor energie en voedingsstoffen aanpassing behoeven, dan wel of nieuwe normen moeten worden geformuleerd. Er zijn veel internationale activiteiten op dit vlak waarvan de raad gebruik maakt. Vooral de reeks rapporten van de European Food Safety Authority (EFSA) die de laatste jaren beschikbaar zijn gekomen, vormen aanleiding voor de Gezondheidsraad om de Nederlandse voeding- snormen te evalueren. In 2018 verscheen een eerste deeladvies, met nieuwe voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen. Er volgen nog adviezen over andere groepen en andere voedingsstoffen.

4.Visie op voeding en duurzaamheid: een verkenning

De productie van voedsel heeft gevolgen voor de belasting van het milieu en het welzijn van dieren. Al geruime tijd is er daarom aandacht voor gezonde en duurzame keuzes voor consumptie. Het ministerie van LNV is bezig met de verdere ontwikkeling van een visie op voeding en duurzaamheid en doet een beroep op de Gezondheidsraad voor een nadere verkenning van thema’s en mogelijke acties.

Wil jij Voedingsexpert worden?

Wil jij mensen adviseren bij het verbeteren van hun voedingspatroon en het bereiken van een gezond gewicht waarbij de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad centraal staan? Waarbij je dus alleen voedingsadviezen leert geven die wetenschappelijk zijn onderbouwd? Bekijk dan hier onze opleiding tot Voedingsspecialist / BGN Gewichtsconsulent.

 

Over de schrijver
s.willemsen
Door

s.willemsen

op 13 Feb 2020

Waar kan ik de volledige lijst zien van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) vitamines en mineralen .

Debby-Hessels
Door

Debby-Hessels

op 13 Feb 2020

Hallo Steven, Deze worden samengesteld door de Gezondheidsraad. Voor volwassen vind je deze hier: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/09/18/gezondheidsraad-herziet-voedingsnormen-voor-volwassenen Het Voedingscentrum zet dit om in meer leesbare teksten voor consumenten: https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/aanbevolen-dagelijkse-hoeveelheid-adh.aspx Let op: De ADH zijn niet voor iedereen gelijk. Een mooi overzicht met uitleg en de waarden vind je hier: https://mobiel.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Consumenten/Nieuws/Factsheet%20Aanbevelingen%20voor%20vitamines,%20mineralen%20en%20spoorelementen.pdf

Reactie plaatsen