Alle opleidingen Medisch & Health

Steeds meer vraag naar gezondheidsprofessionals

Bekijk de opleidingen

Alle opleidingen Medisch & Health

Ontvang geheel vrijblijvend de studiegids per mail of per post

Ondanks het feit dat we steeds meer weten over onze gezondheid, is onze maatschappij toch een stuk ongezonder geworden. 


We zitten veel meer, zijn erg prestatiegericht en voeding is overal en altijd bereikbaar. 

Ook door vergrijzing en de daarmee gemoeide gezondheidsklachten is er steeds meer zorg nodig

Voorkomen is beter dan genezen hebben we geleerd, en dat is waar wij ons met Opleidingen 2000 op richten.


De overheid en onze zorg geven aan dat een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid over 

de eigen gezondheid bij het individu zelf ligt. Zolang er een vangnet is, zullen mensen vaak een risico blijven nemen. De verwachting is dat dit vangnet uit de zorg de komende tijd steeds minder groot zal worden en we steeds meer voor onze eigen gezondheid moeten zorgen. Preventie is daarin dan van groot belang.


Onze opleidingen richtten zich voorheen in eerste instantie op het begeleiden van gezonde mensen, maar we zien dat dit meer en meer verschoven wordt naar ook het begeleiden van mensen met een (beginnende) aandoening of ziekte.

Hulp nodig bij het kiezen van je opleiding? Maak gebruik van ons gratis studieadvies.

Sporten en bewegen als men (pre)diabetes of een andere chronische aandoening heeft. Of omdat men te zwaar is en onder begeleiding wilt afvallen. Steeds meer Nederlanders willen of moeten gaan sporten om hun leefstijl en gezondheid te verbeteren. Huisartsen en eerstelijns professionals adviseren mensen met diabetes, chronische aandoeningen of overgewicht ook steeds vaker om (meer) te gaan bewegen. Dat doen ze alleen als ze ervan overtuigd zijn dat het fitnesscentrum de juiste zorg kan leveren en de instructeurs over de juiste kwalificaties beschikken.

Fit!vak Preventiecentra gaan een stapje verder dan de reguliere dienstverlening en zijn optimaal ingericht om mensen met specifieke aandoeningen zoals diabetes en obesitas veilig en effectief te begeleiden en trainen. De instructeurs zijn opgeleid naar het hoogste kennisniveau en werken met protocollen en programma’s die bewezen effectief zijn. Deze trainers, zoals Bewegingsdeskundige Diabetes Mellitus zijn geregistreerd op www.fitned.nl.

Ronald Wouters - Directeur Fit!vak

De opleidingen van Opleidingen 2000 zijn onderverdeeld in 4 categorieen:

Beweging & Fitness, Voeding & Leefstijl, Medisch & Health en Wellness & Mind.