NIEUW! Opleiding NL ACTIEF / Fitvak BEWEGINGSDESKUNDIGE OVERGEWICHT EN OBESITAS (NIVEAU 4+)

NIEUW! Opleiding NL ACTIEF / Fitvak BEWEGINGSDESKUNDIGE OVERGEWICHT EN OBESITAS (NIVEAU 4+)

Wat kun je eigenlijk precies met de opleiding NL ACTIEF / Fitvak BEWEGINGSDESKUNDIGE OVERGEWICHT EN OBESITAS (NIVEAU 4+) ?

Er ontstaat op het gebied van sport en bewegen steeds meer vraag naar begeleiding die deskundig is op bepaalde gebieden, en een goede samenwerking met de betrokken (beweeg)zorgprofessional. De verschillende doelgroepen in de fitnessbranche worden steeds gevarieerder.

Fitnesscentra willen zich graag profileren. Een van de mogelijkheden hiertoe is het verwerven van het keurmerk NL Actief Preventiecentrum voor een bepaalde doelgroep. Dit houdt onder andere in dat de intake en het op maat programma worden verzorgd door gekwalificeerde beweegprofessionals zoals de BOO. BOO = Bewegingsdeskundige Overgewicht & Obesitas.

De BOO kan zich specialiseren in het begeleiden van andere doelgroepen binnen het NL Actief Preventiecentrum.

Kerntaken van het beroep:

Kerntaak 1: Begeleidt deelnemers met overgewicht en obesitas

Kerntaak 2: Verzorgt (sport)testen voor deelnemers met overgewicht en obesitas

Kerntaak 3: Verzorgt beweegprogramma voor deelnemers met overgewicht en obesitas

Kerntaak 4: Organiseert activiteiten van het fitnesscentrum voor (potentiële) deelnemers met overgewicht en obesitas

Kerntaak 5: Stuurt kader aan gericht op de omgang met deelnemers met overgewicht en obesitas, onderhoudt (externe) contacten met (beweeg)zorgprofessionals.

Beroepsbeschrijving:

  1. Werkzaamheden: De BOO begeleidt deelnemers met overgewicht en obesitas bij een beweegprogramma voor zwaarlijvige mensen (verder aan te duiden met deelnemers OO). Het betreft volwassen mannen en vrouwen die in aanmerking komen voor een gecombineerde leefstijlinterventie, en tevens mensen die niet geïndiceerd zijn vanuit de zorg maar op basis van zelfbeschikking een keuze maken om deel te nemen aan het programma. Het accent van de werkzaamheden ligt op het afnemen van de intake, het afnemen van relevante testen, het opstellen van het (individuele) beweegprogramma, het ondersteunen van andere medewerkers van het fitnesscentrum en het onderhouden van contacten met betrokken (beweeg)zorgprofessionals bij de leefstijlinterventie.
  2. Verantwoordelijkheden: De BOO werkt zelfstandig en draagt de verantwoordelijkheid over de begeleiding van deelnemers met OO binnen een fysieke beweegsetting. Het betreft beweegprogramma’s gericht op fysieke activiteiten.
  3. Complexiteit: De BOO stelt zelfstandig beweegprogramma’s op die op maat zijn voor de deelnemers met OO. De mate van gewicht gerelateerd gezondheidsrisico (GGR) verschilt per deelnemer. Vanaf een matig verhoogd risico wordt een door de zorgverlener een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) geadviseerd. De BOO krijgt hierdoor qua beginsituatie, doelstellingen en interesseniveau te maken krijgen met grote verschillen tussen de individuele deelnemers. De BOO heeft te maken met de doelstellingen en ambitie van het NL Actief Preventiecentrum (met betrekking tot de begeleiding van de doelgroep mensen met OO). De BOO analyseert de persoonlijke beginsituatie en formuleert specifieke doelstellingen op korte en langere termijn van de deelnemer met OO. Hierbij houdt hij rekening met de belastbaarheid van de deelnemer in relatie tot de kenmerken van overgewicht en obesitas. De BOO reflecteert op het eigen handelen en (her)kent de grenzen van de eigen deskundigheid i.r.t. de Zorgmodule Bewegen (Zorgmodule Bewegen, Amersfoort 2015).

Bekijk hier de opleidingspagina NL ACTIEF / Fitvak Bewegingsdeskundige Overgewicht en Obesitas:

https://opleidingen2000.nl/bewegingsdeskundigeovergewichtenobesitas/

 

Het complete document ” Beroepscompetentieprofiel Overgewicht en Obesitas kun je hier bekijken:

Over de schrijver
Reactie plaatsen