Speel nú in op de mogelijkheden van Leefstijlcoaching en zorgverzekeraars
05 juni 2018 

Speel nú in op de mogelijkheden van Leefstijlcoaching en zorgverzekeraars

Het is zo ver

Vanaf 2019 is er meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen dan mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een zogenaamde gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Aanbieders van een GLI-programma kunnen de kosten daarvan declareren bij de zorgverzekeraar. Minister Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwachten dat meer aandacht voor preventie zal leiden tot minder beroep op andere vormen van zorg en meer participatie.

Minder eten, meer bewegen

GLI is gericht op het tegengaan van overgewicht door onder begeleiding minder te eten, meer te bewegen en met psychologische ondersteuning te werken aan gedragsverandering.

Minister Bruins: “Het vergoeden van de gecombineerde leefstijlinterventie is een belangrijke stap. De gezondheid van mensen die er gebruik van maken zal erop vooruit gaan. Daardoor verwachten we bovendien dat de kosten voor andere, duurdere vormen van zorg lager zullen uitvallen. Dat is mooi: winst voor de patiënt en winst voor de premiebetaler.”

Staatssecretaris Blokhuis: “Het kabinet zet in op langer leven in goede gezondheid voor alle Nederlanders. Deze maatregel draagt daar heel concreet aan bij. Iedereen die het nodig heeft kan straks gewoon via de huisarts goede begeleiding krijgen om gezonder te leven. We gaan er vanuit dat deze mensen vervolgens ook weer beter mee kunnen doen in de samenleving. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.”

Alles duidt erop dat men spreekt over een ‘stap’. Een stap in de goede richting en waarvan de verwachting is dat we daar in verder zullen gaan. Begeleiding in gezondheid gaat een steeds grotere rol spelen in onze maatschappij. Dat is een goede ontwikkeling voor ons als gezondheidsprofessionals en de erkenning van ons vakgebied.

Om als aanbieder van een GLI in aanmerking te komen voor een declaratie bij de zorgverzekeraar moet de aanbieder nu nog HBO geschoold zijn (zoals Fysiotherapeuten of Diëtisten) en een specifieke post-HBO opleiding in Leefstijlcoaching gevolgd hebben. Het programma moet daarnaast bewezen effectief zijn en in een GLI-database staan. Er wordt dus nog ‘zwaar ingezet’ als het gaat om de uitvoering van de interventie en degene die dit zal uitvoeren.

Er bestaan inmiddels ook meerjarige aparte HBO Leefstijlcoachopleidingen. Maar de verwachting is dat de meeste GLI-trajecten in eerste instantie opgepakt zullen worden door de (para)medici, zoals Fysiotherapeuten en Diëtisten met een speciale aantekening waar de huisarts naar doorverwijst.

Voorkomen is beter dan genezen

Deze ontwikkeling geeft duidelijk aan dat we ons meer en meer bewust worden van het feit dat je goed om moet gaan met je gezondheid. En dat als je dat niet doet, de kans dat je uiteindelijk ziek wordt erg groot is. Meestal krijg je pas een vergoeding uit het basispakket als je al een medische indicatie hebt. En je dus eigenlijk al te laat bent. Door nu mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht in een vroeg stadium te ondersteunen wordt ingegrepen om erger te voorkomen.

Wat kunnen Gewichtsconsulenten, Personal Trainers en Fitnesscentra hiermee?

Mensen met licht overgewicht, die nog geen medische indicatie hebben, en wel gezonder willen gaan eten, kunnen al langere tijd terecht bij de door Opleidingen 2000 opgeleide Gewichtsconsulenten en deze begeleiding wordt ook al vergoed door de meeste aanvullende verzekeringen (mits aangesloten de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland / BGN).

De meeste Gewichtsconsulenten werken zelfstandig, zijn Personal Trainer of zijn werkzaam binnen een fitnesscentrum.
Naast samenwerken met een fysiotherapeut of diëtist voor de GLI, biedt de Gewichtsconsulent dus ook extra vergoedingsmogelijkheden.
Daarbij zijn de uurtarieven van deze consulenten veelal lager dan die van de (para)medici.

Deze Gewichtsconsulenten zijn door Opleidingen 2000 als Voedingsspecialist geschoold op MBO niveau 4. Het is dus geen medisch beroep, maar een praktische begeleider op het preventieve vlak.

Deze beroepsgroep is professioneel opgeleid en voorkomt in een nog eerder stadium dat mensen in de problemen gaan komen. Zij voorkomen daarmee het ontstaan van de medische indicaties en daarmee een nog groter deel van de zorgkosten die (para)medici met zich meebrengen. Deze groep begeleiders groeit hard en zo ook het aantal zorgverzekeraars dat deze belangrijke vorm van preventie erkent en vergoedt.

De multidisciplinaire aanpak van de Vitaalcoach

Omdat effectieve begeleiding moet bestaan uit beweging, voeding en leefstijlcoaching biedt Opleidingen 2000 al meerdere jaren de opleiding tot Vitaalcoach. Veel cursisten beginnen bij Opleidingen 2000 met een opleiding tot BeweegconsulentPersonal Trainer of Gewichtconsulent en gaan daarna verder studeren tot Vitaalcoach. Een Vitaalcoach biedt ondersteuning op alle 3 de vlakken is daarmee een optimale vorm van begeleiding. Het is een professional op MBO niveau 4 en dus geen medisch beroep. De Vitaalcoach pakt de problemen eerder aan en valt onder de aanvullende verzekeringen. Het onderdeel Gewichtsconsulent maakt namelijk vast onderdeel uit van de Vitaalcoach en deze kan zich dus ook aansluiten bij de BGN.

Een vergoeding uit het basispakket door de zorgverzekeraar zou natuurlijk een goede ondersteuning zijn. Maar om nou te wachten tot de emmer overloopt voordat je actie onderneemt omdat het dan vergoed wordt, is natuurlijk niet echt verstandig. Meer en meer mensen trekken eerder aan de bel en gaan op zoek naar de juiste begeleiding. Voor de één begint dat bij een Personal Trainer, voor de ander bij een Voedingsspecialist en weer een ander zoekt een Leefstijlcoach. Maar uiteindelijk heeft men voor een blijvend resultaat meerdere vormen van begeleiding nodig.

De meeste optimale begeleiding wordt dan ook geboden door een combinatie van deze 3 onderdelen. Een Vitaalcoach beheerst daarom deze vakgebieden in 1 beroep en in 1 begeleidingsplan. Inclusief nu al de vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen en wie weet in de nabije toekomst nog wel meer.

Wil jij ook mee gaan in deze ontwikkeling en Nederland helpen gezonder te worden?
Vraag dan nu een persoonlijk opleidingsplan tot Vitaalcoach aan.

https://opleidingen2000.nl/vitaalcoachinformatieformulier/

 

BIJLAGE: NIEUWSBERICHT RIVM

Over de schrijver
Laura
Door

Laura

op 15 Oct 2018

Ik ben gewichtsconsulent (via jullie) en Personal Trainer. Hoe weet ik of ik nu door verzekeraars ook goedgekeurd wordt voor GLI? Weten jullie dat? Of moet ik dan sowieso nog een opleiding doen?

Tim Schoormans
Door

Tim Schoormans

op 16 Oct 2018

Ten aanzien van de GLI zijn er alleen mogelijkheden als je een HBO of WO diploma hebt. Maakt niet uit welke richting, het gaat er om dat je daarmee aantoont op het HBO niveau te kunnen werken. Dat is namelijk een eerste vereiste om in aanmerking te komen voor de uitvoering van de GLI. Je moet voor de GLI ook aan het competentieprofiel voldoen dat door de BLCN is opgesteld. Daarin zit Beweging, Voeding en Coaching. Net als bij onze Vitaalcoach opleiding. De officiële informatie over het profiel vanuit de overheid vind je op onderstaande pagina: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_236692_22/1/ Het is niet vanuit de overheid verplicht om de opleiding gevolgd te hebben bij een BLCN erkende opleider en je hoeft ook niet bij de BLCN te zijn aangesloten. Maar verzekeraars kunnen zoiets wel zelf als aanvullende eis stellen. Wat de overheid wel heeft gesteld is dat je aan het competentieprofiel dat de BLCN heeft samengesteld moet kunnen voldoen. Mocht je een zelf al een BIG-geregistreerd HBO zorgprofessional zijn (zoals Fysiotherapeut, Diëtist, etc.) dan kom je in aanmerking om de GLI aan te gaan bieden, mits je aan de Leefstijcoach competenties kunt voldoen. In principe kun je je dan ook bij de BLCN aansluiten als je zeker wilt dat de zorgverzekeraars het ok vinden. Mocht iemand een HBO-er zijn en bij ons Leefstijlcoach doen, dan is het mogelijk om je met een individuele accreditatie te laten accrediteren door de BLCN. Meer informatie daarover vind je op onderstaande pagina: https://www.blcn.nl/individuele-accreditatie/ Na die accreditatie zou je met een erkend programma (nog een vereiste) de GLI kunnen gaan aanbieden.

Reactie plaatsen