Wat is het verschil tussen de NL ACTIEF / Fitvak Fitnesstrainer A en B opleiding?
11 juni 2018 

Wat is het verschil tussen de NL ACTIEF / Fitvak Fitnesstrainer A en B opleiding?

Wat is eigenlijk het verschil tussen onze 3 belangrijkste beweegopleidingen?

en

Wat is het verschil tussen de NL ACTIEF / Fitvak Fitnesstrainer A en B opleiding?

Als we kijken naar de basisopleidingen van Opleidingen 2000 wat betreft BEWEGING, dan zijn er 3 belangrijke opleidingen in ons aanbod te vinden. Met een diploma van 1 van deze opleidingen op zak heb je een goede basis om op een verantwoorde wijze mensen te coachen op het gebied van beweging.

Het gaat om de volgende 3 opleidingen:

 1. Beweegconsulent
 2. NL ACTIEF / Fitvak Fitnesstrainer A of Allround Groepslesdocent
 3. NL ACTIEF / Fitvak Fitnesstrainer A & NL ACTIEF / Fitvak Fitnesstrainer B opleiding = Personal Trainer

Met 1. (BEWEEGCONSULENT) kun je klanten voornamelijk begeleiden in het vinden van een bewegingsvorm die het beste bij hen past. Dit kan sporten betekenen, maar voornamelijk het totale beweegpatroon in het dagelijkse leven.

Een beweegconsulent is er voor opgeleid om mensen op de juiste manier in beweging te krijgen en te houden. Hierbij wordt rekening gehouden wat het beste past bij de klant en de leefsituatie waarin de klant zich bevindt. Bewegen moet veilig, uitnodigend én zinvol zijn. Alleen dan beweegt de mens van nature en voelt het uiteindelijk zelfs als vanzelfsprekend aan.

Op basisniveau leer je bij deze opleiding ook beweeglessen te verzorgen aan beginnende actievelingen. Je leert een professioneel beweegprogramma op te stellen dat is afgestemd op de beginsituatie van de klant en wat verantwoord stapsgewijs wordt opgebouwd, waarbij je de voortgang van de klant deskundig kunt monitoren.

Bekijk hier de opleidingspagina BEWEEGCONSULENT:

https://opleidingen2000.nl/beweegconsulent/

 

Met 2. (NL ACTIEF / Fitvak Fitnesstrainer A of Allround Groepslesdocent) kun je jezelf profileren als gediplomeerd sporttrainer. Dan leer je alle basis over anatomie, inspanningsfysiologie, trainingsleer, klantbegeleiding, biomechanica, voeding, etc. Je leert daarin voornamelijk les te kunnen geven aan beginnende en half gevorderde klanten.
Het geven van deze trainingen gebeurt in het algemeen in kleine groepjes of individueel waarbij de trainer de klant wegwijs maakt in het fitnesscentrum, een trainingsprogramma opstelt en uitlegt en klaar staat voor de klanten wanneer zij vragen hebben tijdens de uitvoering van de trainingsprogramma’s. Na een trainingsperiode zorgt deze trainer voor een nieuw fitheidstest en bijbehorend nieuw programma.

Kerntaken:

 • Begeleiding van klanten
 • Trainingen/ Lessen verzorgen
 • (Sport)testen verzorgen
 • Activiteiten fitnesscentrum organiseren
 • Sporttechnisch kader aansturen.

Bekijk hier de opleidingspagina NL ACTIEF / Fitvak Fitnesstrainer A:

https://opleidingen2000.nl/fitnesstraineraregulier/

 

Met 3. (NL ACTIEF / Fitvak Fitnesstrainer B) ben je een volleerd fysiek Personal Trainer. De kerntaken zijn hetzelfde als bij NL ACTIEF / Fitvak A, maar je wordt op alle vlakken verder geschoold om ook topsporters te kunnen begeleiden en bijvoorbeeld mensen met specifieke situaties, zoals obesitas, lichamelijke klachten, etc. Ook behandelen we zaken zoals gedragsverandering en branding voor je eigen onderneming.

Waar de Fitnesstrainer A vooral klanten ‘aan de gang helpt’, gaat de Fitnesstrainer B een langere periode 1-op-1 met de klant aan de slag als Personal Trainer. Er wordt een persoonlijk trainingsprogramma gemaakt, waarbij de trainer de klant intensief begeleid en coacht tijdens de uitvoering hiervan. Vaak is er wekelijks contact tussen trainer en klant en wordt er direct gereageerd op de situatie.

De fitnesstrainer B:

 • Begeleidt sporters van alle mogelijke doelgroepen in het fitnesscentrum. Het accent van de werkzaamheden ligt op de introductie, het opstellen van trainingsprogramma’s, de begeleiding gedurende deze programma’s en het ondersteunen van andere medewerkers (niveau 2 en 3).
 • Werkt zelfstandig en draagt de verantwoordelijkheid over de begeleiding van sporters binnen een fysieke trainingssetting.
 • Stelt zelfstandig trainings- en lesprogramma’s op.
 • Kan qua beginsituatie, doelstellingen en interesseniveau te maken krijgen met heterogene groepen en weet hoe hij deze gevarieerde groepen op maat kan bedienen.
 • Heeft te maken met de doelstellingen en ambitie van het fitnesscentrum en die van de individuele klant.
 • Analyseert de persoonlijke beginsituatie en formuleert specifieke doelstellingen op korte en lange termijn van de klant. Hij weet hier stimulerend en adviserend mee om te gaan en denkt klantgericht.
 • Kan invulling geven aan een steeds meer professionele begeleiding.

Bekijk hier de opleidingspagina NL ACTIEF / Fitvak Fitnesstrainer B:

https://opleidingen2000.nl/fitnesstrainerbregulier/

 

Hieronder geeft Ronald Wouters, directeur branchevereniging Fitvak/ NL ACTIEF aan hoe hij denkt over “de moderne fitnessprofessional” / Fitvak NL ACTIEF Fitnesstrainer B:

De moderne fitnessprofessional: verstand van zaken, gevoel voor mensen 

Binnen de fitnesssector is behoefte aan innovatie om fitnesscentra in lijn met de veranderende marktbehoefte te kunnen omvormen, waarin nieuw sport- en beweegaanbod is ontwikkeld en geïmplementeerd. Binnen deze veranderende markt hebben fitnesscentra de kans zich een nieuwe rol toe te eigenen. Het fitnesscentrum stond tot op heden voornamelijk bekend om zijn faciliteiten, infrastructuur en lessenaanbod. Mede door de toenemende maatschappelijke vraag naar oplossingen die bijdragen aan een gezonde en vitale samenleving en de marktontwikkelingen binnen de fitnessbranche, is steeds meer behoefte aan breed inzetbare sport- en beweegprofessionals. 

Kijkend naar sociaal, maatschappelijke en economische ontwikkelingen zien we als belangrijke bedreiging dat de Nederlandse zorgkosten sneller groeien dan onze economie. Om de zorg betaalbaar maar ook hoogwaardig en toegankelijk te houden, moet de zorg drastisch veranderen. Hiervoor is een fundamentele systeem- en gedragswijziging nodig. Belangrijkste doelstelling is om de nadruk in de gezondheidszorg te verleggen van ziekte en zorg (reactief) naar preventie en een gezonde levensstijl (proactief). 

Op het snijvlak van sport en bewegen in relatie tot gezondheidswinst liggen dan ook de komende jaren de grootste kansen voor de fitnessbranche. Om die kansen te kunnen benutten, zal onze sector zich nog verder moeten professionaliseren. Ook dient de beeldvorming te worden verbeterd. Want professionals uit de medische wereld en de eerstelijnszorg zijn namelijk nog niet altijd overtuigd van de meerwaarde die fitnesscentra kunnen hebben in de begeleiding van mensen die vanuit gezondheidsoogpunt gaan of moeten sporten. Dat heeft met name te maken met hun beeld van de kwaliteit van de fitnessinstructeur. Is hij of zij wel kundig genoeg om mensen met aandoeningen als Obesitas, DMII en niet-aangeboren hersenletsel vakkundig te kunnen begeleiden? Weet de instructeur mensen die niet graag sporten, toch aan het bewegen te krijgen en hun leefstijl te beïnvloeden? 

Die vragen kunnen we steeds vaker met een ‘volmondig ja’ beantwoorden. De voorbije jaren zijn er immers steeds meer fitnessprofessionals bijgekomen die de opleiding op niveau-4 en niveau-4+ hebben afgerond. Zij zijn in staat om speciale doelgroepen en mensen met een gezondheidsvraagstuk vakkundig en veilig te trainen en begeleiden. Het is belangrijk dat het aantal fitnessprofessionals met dat kennisniveau blijft groeien. Want alleen dan kunnen fitnesscentra de kwaliteit bieden die de medische wereld (terecht) van ons verwacht. 

Fit!vak wil daarom fitnessinstructeurs die de opleiding niveau-4 of niveau-4+ willen volgen, beter faciliteren. Dat doen we onder meer door het boek Fitnesstrainer-B uit te geven. Een boek waarin we aan de hand van levensechte casussen instructeurs willen helpen in hun uitdagende baan als beweegdeskundige. De moderne instructeur (m/v) moet immers een veelzijdige professional zijn. Hij hoort niet alleen verstand van zaken te hebben, maar ook gevoel voor mensen. Hij moet antwoord en advies kunnen geven op vragen die liggen op het terrein van anatomie en fysiologie, hij dient verantwoorde trainingsschema’s te kunnen maken, hij hoort een goede gastheer te zijn, van hem wordt verwacht dat hij mensen kan enthousiasmeren, hij is ‘sportpsycholoog’, hij moet streng zijn als het moet en meegaand als het gewenst is, hij moet het fitnesscentrum kunnen promoten en vermarkten, hij dient individuele training te kunnen geven, maar in de plaatselijke sporthal ook de fysieke training van een team te kunnen verzorgen. 

Het boek Fitnesstrainer-B speelt in op de diversiteit van het vak van fitnessinstructeur. Het gaat niet alleen om anatomie, fysiologie en trainingsleer. Het gaat ook, en steeds meer, om gastheerschap, om branding, om communicatie. De moderne fitnessprofessional draagt zo bij aan de gezondheidswinst van onze samenleving, maar ook aan de verdere professionalisering en een beter imago van de fitnessbranche.

Het uitgebreide beroepscompetentieprofiel van zowel NL ACTIEF / Fitvak A als B welke uit naam van branche-organisatie Fitvak / NL ACTIEF is ontwikkeld vind je hier als PDF bestand:

 

Opleidingen 2000 is totaalaanbieder van de Fitvak / NL ACTIEF opleidingen.

Ga hier naar de opleidingspagina van de Fitvak / NL ACTIEF opleidingen:

https://opleidingen2000.nl/fitvak/

 

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen